‘Milli Emlak Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de

Dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği ile ilgili adımlar atılmaya başladı.

Bu kapsamda harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Milli Emlak Genel Tebliği” hazırlandı.

Yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğde, belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği belirtildi.

Uygulamadan faydalanacak kişiler

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler yararlanabilecekler. Bununla birlikte, bu imkândan yararlanmak amacıyla mevcut irtifak hakkı ve kullanma izni sahipleri de başvuruda bulunabilecekler.” denildi.

“Açık artırmayla belirlenecek”

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihalelere ilişkin açıklamada, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırma yapılmak suretiyle belirlenecektir.” ibaresi yer aldı.

“29 yıla kadar bağımsız kullanma izni”

“Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek” ibaresinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.”

Resmi siteden açıklanacak

Açıklamada ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ilave hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir