Tasavvuf edebiyatının öncü ismi olan Yunus Emre’yi anlatan kitap

Yunus Emre hakkında bugüne değin çok sayıda kitap, makale ve söyleşi yayınlandı. Büyük sempozyumlar ve konferanslar icra edildi ve edilmeye devam ediyor.

Anadolu’ya ait faziletler ve erdemler denince akla gelen ilk isimlerden biridir Yunus Emre. Sade dili ve akıcı şiirleri ile büyük hakikatleri herkesin anlayacağı bir üslupla aktarır.

Bu kitap önce Yunus Emre’nin kim olduğunu anlatıyor ve Tapduk Emre’nin kapısında erenlik serüvenine mercek tutuyor.

Ahmed Yesevî’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye devam eden silsilenin halkalarından birini ne şekilde temsil ettiğine yer veriliyor. Yani, Yunus’un yetiştiği münbit ve bereketli irfan zeminine işaret ediliyor.

Yunus Emre şiiri

Kitap, Yunus Emre şiirini masaya yatırıp şekil ve muhteva bakımından değerlendirilen bu şiirlerde Yunus Emre’nin düşünce dünyasına mercek tutuluyor.

Bu kısımda beyitler ve şiirlerden örnekler ve bu örneklerin tahlilleri Yunus Emre şiirini tasavvuf şiiri bağlamında ele alıyor ve anlamlı bir düzleme oturtuluyor.

Roman tadında anlatı

Kitabın en son bölümü ise hem keyifle hem de akıcı bir şekilde icra edilmiş söyleşilerden oluşuyor. Bu kısımda Prof. Dr. Bilal Kemikli gibi tasavvuf edebiyatı duayenlerinden bir hocanın geniş perspektifle ele aldığı Yunus Emre ve şiirine ait değerlendirmeler, Yunus’a dair son derece mühim tespitleri içeriyor.

Nitelikli rehber kitap

Bu kitap, Yunus Emre hakkında önce ne okumalıyım ve nereden başlamalıyım diyen okur için nitelikli bir rehber eser.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir