Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları toplandı: Kamu özel ihalelerini tek tek yargılayacaklar

Toplantıya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Sözcüsü ve Genel Lider Yardımcısı Faik Öztrak; DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı ve Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Siyasetleri Lideri Burak Dalgın; Demokrat Parti Ekonomik İşler Lideri Bülent Şahinalp ve Genel Yönetim Şurası Üyesi Ali Arif Aktürk; Gelecek Partisi İktisat Siyasetleri Lideri Kerim Rota ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan; GÜZEL Parti İktisat Siyasetleri Lideri Bilge Yılmaz ve Genel Lider Başdanışmanı Birol Aydemir; Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir ve Genel Yönetim Konseyi Üyesi Musa Öztürk katıldı.

Yapılan açıklamada, toplantıda, 30 Ocak’ta açıklanan Ortak Siyasetler Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yapıldığı ve uygulama takvimi belirlendiği belirtildi.

“GİZLENEN AÇIKLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

İktidara gelir gelmez çalışacak olan Durum ve Hasar Tespit Komitesi’ne dair hazırlıklarını tamamladıklarını belirten kurmaylar,
“Türkiye Varlık Fonu’nda, KİT’lerde, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıkları ortaya çıkaracağız.

Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ait süreçleri kapsamlı bir halde inceleme ve kontrole tabi tutacağız.

TÜİK’in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı bilgilerdeki gizleme ve çarpıtmaları süratle belirleyeceğiz. Tüm kurumlarda oluşan kamu ziyanlarının ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.

Millet İttifakı iktisat kurmayları, toplantının akabinde ortak yazılı açıklama yaptı.

“Toplantımızda, 30 Ocak’ta açıklanan Ortak Siyasetler Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası vakit kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yaptık ve uygulama takvimini belirledik.
Millet İttifakı olarak devralacağımız tablonun farkındayız. Lakin, ülkemizin nitelikli kalkınma perspektifinin, güçlü büyüme potansiyelinin, yenilikçi ve dinamik girişimcilik ruhunun şuurundayız.
Ekonomik ve finansal siyasetlerin uygulanmasında güçlü ve tesirli uyumla, tam bir ekip ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öncelikle, ülkemizin muazzam potansiyelini harekete geçirmek üzere meseleleri ve tahlilleri şeffaf ve gerçekçi bir biçimde ortaya koyacağız.

Hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, temel özgürlüklerin teminat altına alınması ve şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluklardan arınmış kamu idaresi alanlarında atacağımız adımlarla Türkiye’yi inanç duyulan, öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamına kavuşturacağız.

Atayacağımız ehliyetli, liyakatli, dürüst ve tecrübeli takımlarla kurumlarımızı güçlü ve saygın hale getirerek iç ve dış piyasalarda itimadı tekrar sağlayacağız.
2024-2028 periyodunu kapsayacak 12. Kalkınma Planı ile 2024-2026 devrini kapsayacak Orta Vadeli Programı, Ortak Siyasetler Mutabakat Metnimizdeki gaye ve politikalarımız ile dengeli bir formda hazırlayacağız.

İktidara gelir gelmez çalışacak olan Durum ve Hasar Tespit Komitesi’ne dair hazırlıklarımızı tamamladık. Bu suretle; bütçede, Türkiye Varlık Fonu’nda, KİT’lerde, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıkları ortaya çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ait süreçleri kapsamlı bir formda inceleme ve kontrole tabi tutacağız. TÜİK’in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı bilgilerdeki gizleme ve çarpıtmaları süratle belirleyeceğiz. Tüm kurumlarda oluşan kamu ziyanlarının ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin ön şartı fiyat istikrarıdır. Bu çerçevede, enflasyonu tek haneye düşürecek, vatandaşlarımızı hayat pahalılığı altında ezilmekten kurtaracağız.

Merkez Bankasını siyasi müdahalelerden arındıracak, prestijli hale getireceğiz. Böylelikle, Merkez Bankasının elindeki araçları hiçbir baskı altında kalmadan enflasyonu düşürmek için kullanmasının önünü açacağız.
Finans, maliye, tarım, güç, sanayi, ticaret ve başka sektörel politikalarımızla enflasyonla çabayı ve finansal istikrarı destekleyeceğiz.

Enflasyonla gayretin toplumsal maliyetini en aza indireceğiz. Toplumsal siyasetleri ve programları enflasyonla çabada en kırılgan bölümleri korumak maksadıyla tesirli biçimde kullanacağız.
Kamuda israfa son verecek kapsamlı bir programı hızla uygulamaya geçireceğiz.

Uygulayacağımız iktisat ve maliye siyasetleri ile çalışanlar üzerindeki vergi yükünü indirecek, vergi adaletini sağlayacak, gelir dağılımını düzeltecek ve orta sınıfı güçlendireceğiz.

Sosyal adaleti, yeşil ihtilali, dijital dönüşümü merkezine alan yeni kuşak bir kalkınma atağı ile ülkemizi üretken, milletlerarası rekabet gücüne sahip, hiç kimseyi geride bırakmayan, güçlü, istikrarlı ve kapsayıcı bir iktisada kavuşturacağız.
Biz hazırız, Haydi Türkiye!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir