Çocuklukta istismar intihar riskini 10 kat artırıyor

İSTANBUL (İGFA) – Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, vakit zaman gündemi meşgul eden intihar davranışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, intihar davranışı ile ilgili en önemli risk kümesinin içinde depresyon, bipolar duygudurum bozukluğu, alkol-madde kullanım bozukluğu, şizofreni, borderline kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin yer aldığını anlattı.

CİNSEL VE FİZİKÎ İSTİSMAR BAĞIMSIZ BİR RİSK ETMENİ

Tamamlanmış intiharların yüzde 90’ında psikiyatrik bir teşhis bulunduğunu tabir eden Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, “Bu nedenle bütün psikiyatri hastalarında intihar fikri, birinci kıymetlendirme ve denetimlerde kesinlikle sorgulanmalı. Yeniden çocukluk çağı travmaları bilhassa de cinsel ve fizikî istismar öyküsü intihar için bağımsız bir risk etmeni olup, mümkünlüğü yaklaşık 10 kat kadar artırmakta. Büyük yaşamsal krizler ve ardından gelen ağır gerilim yükü ile gelen intihar niyeti ender değildir. Yakın periyotta yaşanan ayrılık, boşanma ve vefat üzere kayıplar, kaza ve hastalık nedenli bedensel yeti kayıpları, kendilik pahasında ya da işten çıkarılma yahut iflas üzere toplumsal statüde kayıplar, göç ve taşınma üzere güvenlik hissinin kaybı, yapılan bir aksiyondan ya da işitilen bir durumdan dolayı ağır utanç duygusu kişiyi savunmasız ve çaresiz hale getirebilirken intihar davranışı açısından da risk oluşturabiliyor.” diye konuştu.

ÖNCESİNDE FİZİKÎ VE RUHSAL YAKINMALAR GÖRÜLEBİLİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, intihar davranışının öncesinde görülebilen belirtilere de dikkati çekerek, “Yoğun bunalmışlık, kişisel yetersizlik ve değersizlik hissi, ümitsizlik, ümitsizlik, kendine ait olumsuz yargılar, kişilerarası ilişkilerde içe çekilme, arkadaş ve aile çevresinden uzaklaşma, günlük faaliyetlere ilgi kaybı, kişisel bakım ve görünümü ihmal etme, yeme ve uyku alışkanlıklarında değişme, besbelli kişilik ve davranış değişiklikleri, dikkati toplayamama, karar vermede zorlanma, okul ve iş performansında düşme, yorgunluk ve kronik ağrı üzere fizikî ve ruhsal yakınmalar intihar öncesinde görülen belirtiler olarak bildirilmiştir.” dedi.

DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPMAK VE YARDIM ALMAYA MOTİVE OLMAK İNTİHAR RİSKİNİ AZALTIYOR

İntihar niyetinin varlığının, ne kadar ağır halde olursa olsun, bir teşebbüs ya da tamamlanmış intihar ile sonuçlanacağı manasına gelmediğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, “Kişinin sahip olduğu ferdi ve çevresel kaynaklar, profesyonel yardım epey tesirli olabilir; bu nedenle hami faktörlerin araştırılması ve bunların desteklenmesi gerekir. Hayatta bir emele ve gelecek planlarına sahip olmak, güçlü baş etme maharetlerine, hobilere, güzel bağlantı marifetlerine sahip olmak, sistemli olarak spor yapmak ve yardım almaya motive olmak intihar riskini kıymetli ölçüde azaltan ferdi faktörlerdir. Tertipli bir aile yaşantısı, aile içinde sıkı ve yakın bağların olması, evli ve çocuklu olmak, güzel ve dengeli toplumsal takviyelere, yakın arkadaş alakalarına sahip olmak ise intihar riskini değerli ölçüde azaltan esas çevresel faktörlerdir.” diye konuştu.

Kriz periyodu yaşayan ya da kıymetli ruhsal sorunu olduğu düşünülen şahısların psikiyatriste gitmesi istikametinde teşvik edilmesinin değerine de vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Erman Şentürk, şunları kaydetti.

“Mevcut psikiyatrik sorun ya da yaşamsal bir kriz nedeniyle kendisini çaresiz, kapana kısılmış ve kaybetmiş olarak gören bireyler, ruh sıhhati dayanağıyla baş etme gücünü yavaş yavaş kendilerinde bulabilmekte. Bu şahıslardaki psikiyatrik tabloların aktif bir biçimde düzeltilmesi, kişinin yakından izlenmesi ve tedavi ahenginin uygun seviyede olması hayli kıymetli.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir