Fahiş kirada mühür önlemi: Karaborsayla kiralama yolu­na başvurdular

Türkiye’yi yasa boğan sarsıntılar büyük göç dalgasını da tetikle­di. Büyük can kayıpları ve yı­kımların olduğu Kahraman­maraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Adana’dan etraf ille­rin yolunu tutan depremze­deler yüklü Elazığ, Konya, Mersin, Ankara, Antalya gi­bi kentlere yerleşti.

Yakla­şık 1 milyon kişilik hareketin olduğu büyük zelzele göçü, kelam konusu kentlerde kirala­ra da yansıdı. Sarsıntı öncesi 800-1.000 lira olan konut ki­raları, göç sonrası 3 bin 500, 5 bin, hatta 10 bin liralara ka­dar fırladı. Fahiş kira artışla­rına karşı Ticaret Bakanlığı­nın harekete geçmesi ve vali­likler tarafından, yüksek kira artışı tespit edilen dairelerin mühürlenmesi sonrasında mülk sahipleri bu kere, adeta karaborsayla kiralama yolu­na başvurdu.

Dünya’da yer alan habere nazaran; Malatya, Elbis­tan ve İskenderun’dan ağır göç alan Elazığ’da emlak çev­releri, ağır talep münasebetiyle kiraların çok arttığına işaret etti. Zelzele öncesinde kira­ların 1.000-1.100 lira seviye­sinde olduğunu belirten em­lak danışmanları, satılıkların da 2 milyon lira düzeyinden 2.4-2.8 milyon liralara yük­seldiğine dikkat çekti.

Ücretine bile bakmadan 1 saatte tutuluyor

Bölgede kiralık mesken bulmanın güç olduğunu, bulamayanların da yakınlarının yanında kaldı­ğını, birden fazla depremzedenin de akrabalarının yanına sığındı­ğını belirten emlakçılar, şun­ları söylüyor: “Örneğin bir da­ire boşaldığında, konut bekleyen­lere haber veriliyor. Yaklaşık 15 gün evvel iki kiralık konut geldi. Fiyatına bile bakılmadan bir saat içinde, 3 bin ve 5 bin lira­dan ikisi de tutuldu.”

Kiracı seçiliyor artık

Diğer bölgelerdeki emlak danışmanları da talep dolayı­sıyla kiralıklarda sayıların çok yükseldiğine işaret ediyor. Sarsıntı öncesi 2 bin-2 bin 500 lira düzeyinde olan daire­lerin, zelzelenin akabinde bir anda fırlayarak 10 bin liralara yükseldiğine işaret eden em­lakçılar, birinci vakitlerde ilan­la kiralama yoluna gidildiğini, lakin şikayet üzerine valiliğin soruşturma başlattığına işaret etti. Fahiş fiyat tespit edilen ve bir anda 9-10 bin liraları gören dairelerin o fiyatlardan kira­lanmaması için valilikler tara­fından mühürlendiğine işaret eden emlak danışmanları, bu­nun üzerine birtakım mülk sahip­lerinin ilandan kaçındığının altını çizdi. Mühürleme ceza­larının akabinde kiracı aday­ları ve tanıdıklara telefonla haber vererek kiralamaların yapıldığına işaret eden emlak etrafları, “Mülk sahibi fiyatı yüksek tutuyor. Kiracı aramak yerine kiracı seçer haline gel­dik. Hiç alıcı sorunu yaşan­mıyor, bir saat içinde kiralanı­yor” diye konuştular.

4-5 bin liraya ucuz diyoruz

Bölgede kiralıkların, dep­rem öncesi çok komik denecek kadar düşük olduğuna işaret eden emlakçılar, bugün geli­nen en ucuz seviyeyi şu sözler­le özetliyor:

“Eskiden 500 liraya bile ki­ralar vardı. Şu anda bu rakam­ları bulamazsınız, 4-5 bin lira ortasında o kiralar. Biz 4-5 bin lirayı bulunca ucuz diyoruz. Yüksek artışlar büyük göçten kaynaklanıyor. Yalnızca Elazığ 100 bin göç aldı. Bunun yüz­de 60’ı Malatya’dan.” Göç alan vilayetlerde yüksek fiyattan kirala­manın güç olmadığına işaret eden emlak etrafları, yaşanan durumu şöyle özetliyor: “Bazı mülk sahipleri emlakçılık da yapıyor. Fahiş fiyattan kiracı bulması çok kolay artık. Eşe, dosta, komşuya söyleyerek süratlice kiracı buluyor, 9-10 bin liralara kiraya verebiliyorlar.” Kimi emlak danışmanları, ilana çıkmamanın nedeni­ni, “Bu kadar kontrolün oldu­ğu yerde, takibe takılmamak için evvel kendi toplumsal med­yalarını kullanıyorlar” dedi. Sarsıntı sonrası vilayet Ticaret Mü­dürlükleri tarafından yapılan kontrollerde, fahiş fiyat tes­pitine 33 bin lira ile 331 bin lira ortasında ceza kelam konusu ol­muştu.

Amaç yasal radara takılmamak

Tüketici Birliği Federasyonu Lideri Mehmet Bülent Deniz, zelzele sonrasında göçün olduğu vilayetlerde kira artışlarının altını çizdi. İlana çıkmama nedeninin idari radardan kaçınmak olabileceğine işaret eden Deniz, “Denetime karşın yüksek kiralara ait yüklü olarak Erzurum, Konya, İstanbul, Mersin, Antalya’dan ağır şikayet alıyoruz” dedi. Görüştükleri gayrimenkul danışmanlarının kiralık işlerinin azaldığını söylediğine işaret eden Deniz, “Hem idari radardan kaçınmak, hem rayiçteki artıştan korunmak için mülk sahiplerinin şimdiki sayı üzerinden kiraya çıkılmasını istediklerini söylüyorlar. Bugünden 10 bin lira diyorlar. Bu da barınma meselesini artıyor. Sarsıntıdan sonra çok karşılaştığımız bir olay bu. Daha üst düzeylere çıktı. Çok küçük konutlar bile en düşük 10 bin liradan kiralanıyor. Beşerler çok perişan. Bunun yansımasını adliyelerde görüyoruz” diye kon

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir