ESK’nin mal ve hizmet alımlarına düzenleme

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Unsurunun (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran yönetim, hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi emeliyle, istisna ve istisna limiti kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında açık alım, pazarlık yahut direkt alım yollarından birini uygulayabilecek.

ALIM METODUNA AİT İDARİ ŞARTNAME HAZIRLANACAK

İdare, çabucak teslim edilebilen işlerin dışında uygulayacağı alım yordamına ait idari şartname hazırlanmasına gereksinim duyması halinde tip idari şartnamesi hazırlayacak.

Alım dokümanında, idari şartnamelerle yaptırılacak işin, varsa projesini de kapsayan teknik şartname, kontrat tasarısı ve gerekli başka bilgi ve dokümanlar bulunacak.

Sözleşme taslağında, alım konusuna nazaran, işin ismi, niteliği, tipi ve ölçüsü, hizmetlerde iş tarifi, yönetimin ismi, adresiyle yüklenicinin ismi yahut ticaret unvanıyla adresi yer alacak. Ayrıyeten, ödeme yeri ve koşullarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse kaideleri ve ölçüsü da mukavele taslağında olacak.

ALIMA KATILACAKLAR ALIM DÖKÜMANINI SATIN ALACAK

Alım ilanlarında ise yönetimin ismi, adresi, telefon ve faks numarası, alımın ismi, niteliği, tipi, ölçüsü, mal alımlarında teslim yeri, hizmet alımlarında işin yapılacağı yer, alım konusu işe başlama, işi bitirme tarihlerinin olması mecburî olacak.

Alıma katılacak isteklilerin alım dokümanını satın almaları mecburî olacak. Lakin resmi kurum ve kuruluşlardan yönetimin alımlarına katılmak isteyenlere alım evrakı fiyatsız verilecek.

İdare, yönetmelik kapsamında açık alım yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet alımlarında, alım tarihinden en az 3 iş günü evvelden başlayarak alım saatine kadar kendi internet sitesinde duyuruda bulunacak.

SATIN ALMA KOMİTESİ KURULACAK

Alım yetkilisince, alımın niteliği ve yönetimin tabi olduğu mevzuat temel alınarak, bir lider, bir muhasebe çalışanı ve bir de işin uzmanı olmak üzere tek sayıda ve en az üç kişilik asıl ve yedek üyeden oluşan satın alma komitesi kurulacak.

Komisyon üye tam sayısı ile toplanacak, toplantılarına lider ve üyeleri katılacak. Lider ve üyeler eşit oya sahip olacak. Alınan karar, alım yetkilisinin onayına sunulacak ve onay sonrası katılaşacak.

Komisyonun kararı üzerine, yönetim, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal edebilecek. Alım iptal edildiğinde alıma katılan bütün isteklilere bu durum bildirilecek. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir